Tag: malad

Ouvè diskisyon an!
Ou bezwen èd?
Bonjou, kòman nou ka ede w?