Rezilta #2

Selon repons ou bay yo, ou se yon moun ki frajil pa rapò ak maladi Covid-19 la. Rele ministè Sante Pliblik nan # 2020 pou w sinyale ka paw la epi pou w konnen kisa pou w fè.

Ouvè diskisyon an!
Ou bezwen èd?
Bonjou, kòman nou ka ede w?