Rezilta #1

Ka pa w la mande anpil atansyon, sivouplè rele Ministè Sante Pliblik kounye a la nan # 2020 

Ouvè diskisyon an!
Ou bezwen èd?
Bonjou, kòman nou ka ede w?